Close Open

2017 IHSAA McCutcheon vs Kokomo

1h 44m